විදුලි වාහන නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීමට නව වැඩපිළිවෙලක්

බොහෝ ආසියාතික රටවල් විසින් විදුලි වාහන සහ ප්ලග්-ඉන් දෙමුහුන් විද්‍යුත් වාහන එකලස් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ශුන්‍ය තීරු බදු (0%) අනුපාතයක් පැනවීමෙන් වඩාත් හිතකර ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරනු ලැබ තිබේ.

එම ආකර්ෂණීය දිරිගැන්වීම මඟින් ආයෝජකයින් සහ නිෂ්පාදකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම මෙන්ම අනාගත අපනයන විභවයන් කෙරෙහි යොමු වීමට හැකි වන අතරම පාරිසරික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගෝලීය නිර්ණායකයන්ට අනුගතව කටයුතු කිරීමට ද හැකි වනු ඇත.

ඒ අනුව, දේශීය වශයෙන් විදුලි වාහන නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම අරමුණු කර ගෙන ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ දැනට ගිවිසුම්ගතව පවතින හෝ අලුතින් ගිවිසුම්ගත වන සමාගම් විසින් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 50 ක අවම අයෝජනයක් විදුලි වාහන සහ ප්ලග්-ඉන් දෙමුහුන් විද්‍යුත් වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තය සඳහා යොදවනු ලබන ආයෝජකයින්ට 500W දක්වා බල ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සහිත විදුලි වාහන, විදුලි ද්වී-රෝද රථ සහ 3000cc දක්වා එන්ජින් ධාරිතාව සහිත ප්ලග්-ඉන් දෙමුහුන් විද්‍යුත් වාහන එකලස් කිරීම සඳහා නවීන අර්ධ වශයෙන් එකට එකතු කරන ලද (semi-Knocked-Down/SKD) කට්ටල ආනයනය කිරීමේදී CIF අගය මත ශුන්‍ය තීරු බදු (0%) ගාස්තුවක් පැනවීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post විදුලි වාහන නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීමට නව වැඩපිළිවෙලක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Bizweb2 Bizweb2
#SriLanka #News #lka