රජයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති ටික ටික යළි ඇරඹෙයි

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකාරුවන්ගේ දර්ශකය – ඔක්තෝබර් 2023

ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වන සමස්ත ක්‍රියාකාරකම් දර්ශකය මාස විස්සක අඛණ්ඩ පහත වැටීමකින් අනතුරුව 2023  ඔක්තෝබර් මාසයේ දී දර්ශකාංක 50.0ක කඩඉම් මට්ටමට ලඟා විය. මෙහිදී, රජය විසින් අත්හිටුවා තිබු ඇතැම් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සීමිත වශයෙන් නැවත ආරම්භ කරනු ලැබූ බව සමීක්ෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්වූ සමහරක් සඳහන් කරනු ලැබීය.  කෙසේ වුවද, වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක බොහෝ ව්‍යාපෘති ඒවායේ අවසන් භාගයේ පවතින බැවින් සමස්තයක්  වශයෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ දැනට පවතින වැඩ ප්‍රමාණය අඩු මට්ටමක පවතී.

මේ අතරතුර, ඔක්තෝබර් මාසයේදී නව ඇණවුම් පසුගිය මාසයට සාපේක්ෂව අඩු වේගයකින් පහත වැටුණි. තවද, තරමක් ඉහළ වටිනාකම්වලින් යුත් ව්‍යාපෘති  සඳහා වන ටෙන්ඩර් අවස්ථා ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බව සමීක්ෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්වූ බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කරන ලද අතර, ඉන් බොහොමයක් ඉදිරි වසරේ ප්‍රථම භාගයේ දී වැඩ අරම්භ කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති වේ. පවතින තත්ත්වය මත, ඉදිකිරීම් සමාගම් සීමිත සේවක සංඛ්‍යාවකින් සිය කටයුතු කරගෙන යාම හේතුවෙන් සේවා නියුක්තිය ද තවදුරටත් පහත මට්ටමක පැවතුනි. තවද, බලශක්තිය ආශ්‍රිත වියදම් ඉහළ යාම සිය කටයුතුවලට අහිතකර ලෙස බලපා ඇති බව ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් ප්‍රකාශ කරන ලදී. මේ අතරතුරදී, ඇණවුමක් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන්ට ගතවන කාලය ඔක්තෝබර් මාසය තුළදී සුළු වශයෙන් ඉහළ යන ලදී.

ආර්ථීකය ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පැවතීම සහ ව්‍යාපෘති කටයුතුවල බලාපොරොත්තුවන වර්ධනය හේතුවෙන් ඉදිරි මාස තුන තුළ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා වන අපේක්ෂා ඉහළ මට්ටමක පවතියි. කෙසේවුවද, බලශක්තිය හා ආශ්‍රිත වියදම් ඉහළ යාමේ ප්‍රවනතාවය සහ සිදුකිරීමට නියමිත බදු සංශෝධන මගින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ඇතිවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් අවධාරණය කරන ලදී.

The post රජයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති ටික ටික යළි ඇරඹෙයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka