යුනිටි ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරුවන් 6 දෙනෙකු කොටස් අයිතීන් විකුණයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන ON’ALLY HOLDINGS PLC සමාගමේ මුල් පෙළේ කොටස්කරුවන් 6 දෙනෙකු විසින් සිය කොටස් අයිතීන් අද (03) උදෑසන අලෙවි කරන ලදී.

මේ අනුව ON’ALLY HOLDINGS PLC හි අංක 02 සිට අංක 07 දක්වා වූ ප්‍රමුඛ කොටස්කරුවන් එක් කොටසක් රු. 30.20 බැගින් වන පරිදි සිට කොටස් හිමිකාරීත්ව අද දින අලෙවි කරනු ලැබීය.

මෙම කොටස්කරුවන් 06 දෙනා සහ ඔවුන් හිමිකම් කියූ කොටස් ප්‍රමාණයන් ප්‍රතිශතයන්ද සහිතව පහත පරිදි වේ.

2. Renuka Capital PLC – 40,754,820 (43.821%)
3. Petro Energy Lanka (Pvt) Ltd  – 2,000,000 (2.150%)
4. Kirimanjaro Investments (Private) Limited – 1,847,936 (1.987%)
5. Ashthi Holdings (Private) Limited – 1,027,987 (1.105%)
6. Capital Alliance Holdings Ltd – 864,518 (0.930%)
7. Dr. S R Rajiyah & Mrs I R Rajiyah – 748,789 (0.805%)

මේ අනුව ගිවිසාගනු ලැබූ ගනුදෙනු 6 ක් හරහා ON’ALLY HOLDINGS PLC සමාගමේ කොටස් 47,244,050 ක් හුවමාරු වූ අතර මෙහි සම්පූර්ණ වටිනාකම රු. 1,426,770,310.00 ක් (රු. බිලියන 1.42ක්) වේ.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ON’ALLY HOLDINGS PLC හි ප්‍රධානතම කොටස් හිමියා වන අතර කොටස් 41,666,660 (44.801%) කට එය හිමිකම් කියනු ලබයි.

මෙය සමාගමේ අභ්‍යන්තර පාර්ශව අතර සිදුවූ ගනුදෙනුවක් ද නැතහොත් වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් මෙම කොටස් මිල දී ගැනීම සිදුකළේද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.

කොළඹ යුනිටි ප්ලාසා වාණිජ ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකාරීත්වය පවතින්නේ ON’ALLY HOLDINGS PLC  යටතේ ය.

 

The post යුනිටි ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරුවන් 6 දෙනෙකු කොටස් අයිතීන් විකුණයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka