මහ බැංකුවෙන් පොලී ගැන තීරණයක් එන සතියේ දී

2024 වසරේ 03 වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය එළඹෙන සඳුදා (27) දිනයේ දී රැස්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එහිදී ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මීට පෙර 2024 වසරේ දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා 2024 මාර්තු 25 දින රැස්වුණි. එහිදී ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පහළ දැමීමට තීරණය කෙරුණි.

ඒ අනුව මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික වන, නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවෙළින්, සියයට 8.5 සහ සියයට 9.5 දක්වා පදනම් අංක 50කින් අඩු කිරීමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය තීරණය කර තිබුණි.

සඳුදා (27) දින රැස්වීමේ දී මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සංශෝධනය කරනවාද නැතහොත් පවතින මට්ටමේ ම පවත්වාගෙන යනවාද යන තීරණය ගැනීමට නියමිතය.

The post මහ බැංකුවෙන් පොලී ගැන තීරණයක් එන සතියේ දී appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka