භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට ප්‍රමාණවත් ලංසු ලැබී නැහැ

අද (29) දින කැඳවන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ලංසු ඉදිරිපත් වී නොමැති බව වාර්තා වේ.

රු. බිලියන 39.5 ක බිල්පත්, වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද ලැබුණු ලංසුවලින් පිළිගෙන තිබුණේ රු. බිලියන 12කටත් අඩු ලංසු ප්‍රමාණයකි.

දින 91 සහ දින 182 බිල්පත් පොළී අනුපාතික පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව පදනම් අංක 1 බැගින් පහළ ගොස් තිබුණු අතර දින 364 බිල්පත් පොළිය නොවෙනස්ව පැවතුණි.

වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද රු. මිලියන 39,500 ක මුළු බිල්පත් ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් රු. මිලියන 46,963 ක ලංසු ලැබී තිබුණ ද එහිදී අපේක්ෂිත පොළී අනුපාතිකයන් යටතේ ප්‍රමාණවත් පරිදි ලංසු ලැබී තිබුණේ රු. මිලියන 11,963 ක වටිනාකමකින් යුතු බිල්පත් වෙනුවෙන් පමණි.

 

The post භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට ප්‍රමාණවත් ලංසු ලැබී නැහැ appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka