බැංකුවලට නියෝගයක්

මෙරට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

2021 මාර්තු 23 සිට 2021 අප්‍රේල් 09 දක්වා කාලසීමාව තුළ දී ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර මිල දී ගැනීම අත්හිටුවමින් මහ බැංකුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

The post බැංකුවලට නියෝගයක් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka