පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය 14 වන වරටත් කොළඹ දී

පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය 14 වන වරටත් අද (08) සිට 11 වනදා දක්වා කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ප්‍රදර්ශන ශාලාවේදී පැවැත්වේ. පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය, කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය එකාබද්ධව  මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය හා එක්ව ප්‍රථම වරට  2007 වර්ෂයේදී ශ්‍රී  ලංකාවේ ප්‍රථම පාවහන් සහ  සම්භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබයි.

2007 වසරේ පැවති ප්‍රදර්ශනයේදී එහි නියමිත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත  හැකිවූ බැවින් මෙම ප්‍රදර්ශනය වාර්ෂිකව පැවැත්වීම වැදගත් වූ අතර, මෙවර පැවැත්වෙන්නේ මෙහි 14 වැනි  ප්‍රදර්ශනයයි.  පුරා වසර 14ක් පැවැති මෙම ප්‍රදර්ශනය මගින් දේශිය හා විදේශීයව ශ්‍රී ලංකා පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා අතිවිශාල දායකත්වයක් සපයන ලදී.  කුටි 230කින් සමන්විත මෙවර ප්‍රදර්ශනය විශේෂ ඉන්දියානු සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්‍රදර්ශනාගාරයකින්ද සමන්විත වන අතර ප්‍රදර්ශනයේදී   තෝරා ගත්  නිෂ්පාදකයන්ගේ  විශේෂ සන්නාම ප්‍රවර්ධනයක්ද දියත් කරන ලදි.

දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන් සහභාගි වන මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ගේ පහසුව සදහා අපනයන තත්වයේ පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ඉතා පහසු මිලට ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත. මෙම ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරන එකම සංගමය වන පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය, කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හා   ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය එකාබද්ධව  මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබයි.

 

The post පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය 14 වන වරටත් කොළඹ දී appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Bizweb2 Bizweb2
#SriLanka #News #lka