ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික ස්ථාවරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ (අගෝස්තු 19) දින පැවති රැස්වීමේ දී ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික පවතින මට්ටමේ ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන යාමට තීරණය කරන ලදී.

මේ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) 4.50% ක් හා නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR)  5.50% ක් ලෙස නොවනස්ව පවතින අතර බැංකු අනුපාතිකය 8.50% ක් හා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 2.00%  මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතී.

The post ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික ස්ථාවරයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka