පවත්වා ගෙන යා හැකි ව්‍යාපාරවලට ශක්තියක් වීම සඳහා බලපත්‍රලාභී බැංකු තුළ ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක පිහිටුවීමට මහ බැංකුව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

දැනටමත් පිහිටුවා ඇති පශ්චාත් කොවිඩ්-19 යළි පණගැන්වීමේ ඒකකවල ක්‍රියාකාරිත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහ එම ඒකක, ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක ලෙස වැඩිදියුණු කරලීම උදෙසා, 2024 මාර්තු 28 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු වෙත පුළුල් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරන ලදී. යෝජිත ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකකවල වැඩි දියුණු කළ විෂය පථය මගින්, බලාපොරොත්තු නොවූ සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ බලපෑමට ලක් වූ, එනමුත් පවත්වා ගෙන යෑමට හැකියාව ඇති ව්‍යාපාර තිරසර ලෙස යළි නඟා සිටුවීමට පහසුකම් සැලසෙන අතර බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ඉහළ ගිය අක්‍රීය ණය නිසි ලෙස හැසිරවීම ට සහාය වෙයි. මෙම මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීමේ දී මහ බැංකුව විසින් බැංකු ක්ෂේත්‍රය, වාණිජ මණ්ඩලය ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අදහස් සලකා බලන ලදී.

මෑත වසරවල පැවති අභියෝගාත්මක සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ, ව්‍යාපාරවල ආදායම් උත්පාදන ක්‍රියාකාරකම් අඩපණ වීම, ණය ගැණුම්කරුවන්ගේ ණය නිසි ලෙස ගෙවීමට ඇති හැකියාවට අහිතකර ලෙස බලපා ඇති අතර එමඟින් බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ණය අයකරගැනීමේ ක්‍රියාවලියට බාධා ඇති වී තිබේ. එම නිසා, තවදුරටත් ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යෑමට හැකියාව ඇති සක්‍රීය සහ අක්‍රීය ණය ගැණුම්කරුවන්ගේ ව්‍යාපාර නැවත නඟාසිටුවීම සඳහා “ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක” පිහිටුවීම පිටුවහලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වැඩිදියුණු කළ ආර්ථික ක්‍රියා වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ණය ගැනුම් කරුවන්ට ප්‍රතිලාභ සැලසීමට සහ ජාතික ආර්ථිකයේ සංවර්ධනයට දායක වීමට තිරසාර ලෙස ව්‍යාපාර යලි පන ගැන්වීම තහවුරු කිරීම සඳහා ඵලදායීව සහයෝගය දක්වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලප්‍රත්‍රලාභී බැංකු වලින් සහ අදාළ ණය ගැනුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වෘමේ ඒකක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර 2024 අංක 2 දරන “බලපත්‍රලාභී බැංකුවල ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක පිහිටුවීම සඳහා වූ මාර්ගොපදේශ” පිළිබඳ චක්‍රලේකයෙන් ලබා ගත හැකි අතර, එම චක්‍රලේකයට පහත සබැඳිය හරහා ප්‍රෙව්ශ විය හැක.

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/laws/cdg/bsd_circular_no_2_ of_2024_e.pdf

 

The post පවත්වා ගෙන යා හැකි ව්‍යාපාරවලට ශක්තියක් වීම සඳහා බලපත්‍රලාභී බැංකු තුළ ව්‍යාපාර යළි පණගැන්වීමේ ඒකක පිහිටුවීමට මහ බැංකුව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Bizweb2 Bizweb2
#SriLanka #News #lka