ගිය අවුරුද්දේ ආණ්ඩුවට වැඩිම බදු ආදායමක් ලබා දුන් සමාගම මෙන්න. රු. බිලියන 160 ක් බදු ගෙවලා

ලංකා දුම්කොළ සමාගම 2023 දෙසැම්බර් 31න් අවසන් කාර්තුව සදහා වන නවතම මූල්‍ය වාර්තා නිකුත් කර තිබේ.

ඊට අනුව 2023 දෙසැම්බර් 31න් අවසන් මාස 03 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී සමාගම රු. බිලියන 53.55 ක පිරිවැටුමක් වාර්තා කර ඇති අතර රු. බිලියන 35.95 ක් රජයේ බදු ලෙස ගෙවා තිබේ. මීට අමතරව ආදායම් බදු ලෙස රු. බිලියන 5.79 ක් ලංකා දුම්කොළ සමාගම විසින් පසුගි කාර්තුව තුළ දී ගෙවා ඇත. ඒ අනුව 2023 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් කාර්තුව තුළ දී ලංකා දුම්කොළ සමාගම රු. බිලියන 8.53 ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව ඇත.

2023 සිව්වන කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵල එලෙස ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමගම 2023 සමස්ත වර්ෂයට අදාළ සිය කාර්යසාධනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ලංකා දුම්කොළ සමාගම කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව 2023 වසරේ ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ පිරිවැටුම රු. බිලියන 200.01 ක් වන අතර රජයේ බදු ලෙස රු. බිලියන 142.29 ක් ද, ආදායම් බදු ලෙස රු. බිලියන 18.48 ක් ද ගෙවා ඇත. ඊට අනුව 2023 වසරේ ලංකා දුම්කොළ සමාගම විසින් රජයට ලබා දී ඇති සමස්ත බදු ආදායම රු. බිලියන 160.77 ක් වේ. මෙය රාජ්‍ය ආදායමට තනි සමාගමක් විසින් ලබා දෙන ලද ඉහළම දායකත්වය වේ.

මේ අතර බදු ගෙවීමෙන් පසු ලංකා දුම්කොළ සමාගම 2023 වසරේ වාර්තා කර ඇති ලාභය රු. බිලියන 27.65 ක් ලෙසින් සටහන් වී තිබේ.

පසුගිය 2023 වසරේ සිව්වන කාර්තුවේ දී සමාගමේ විකුණුම් පරිමාව 2022 සිව්වන කාර්තුව හා සැසඳීමේ දී පහළ අගයයක් ගෙන ඇති බවත් ප්‍රධාන වශයෙන් රජයේ යෝජනා අනුව බදු ඉහළ නැංවීම් හමුවේ මිල දැමීම් ඊට හේතු වී ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ලංකා දුම්කොළ සමාගම සඳහන් කර සිටී.

 

The post ගිය අවුරුද්දේ ආණ්ඩුවට වැඩිම බදු ආදායමක් ලබා දුන් සමාගම මෙන්න. රු. බිලියන 160 ක් බදු ගෙවලා appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka