කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්තයේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීමට පියවර

කොළඹ වරායේ දකුණු බහාලුම් පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ආයෝජනයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ අතර, එහි ඉදි කිරීම් කටයුතු 2016 දෙසැම්බර් මස 01 දින අවසන් කර මේ වන විට වාණිජ මෙහෙයුම් සිදු කෙරෙමින් පවතී. එකී ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්ත සමාගම (CICT) ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇත. එම පර්යන්තයේ කටයුතු සඳහා දැනට පවතින ඉල්ලුම සහ අනාගත ව්‍යාපාරික අවස්ථා පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගෙන, ඉදි කිරීම් කිසිවක් සිදු නොකර එහි අංගනයේ ධාරිතාව වැඩි කරමින් එම ව්‍යාපෘතිය පුළුල් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 90ක ආයෝජනයක් සිදු කරමින් අලුතින් උපකරණ හඳුන්වා දීම, දැනට පවතින උපකරණ වැඩිදියුණු කිරීම හා නවීකරණය කිරීම මඟින් එම පර්යන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ විධිවිධාන පරිදි අදාළ බදු සහන ලබා දීම සඳහා වන නියෝග රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් මුදල් අමාත්‍ය වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහාලුම් පර්යන්තයේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීමට පියවර appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka