ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට

මෙරට භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අදහස් ලබාගැනීමට ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක කැඳවනු ලැබීය.

මේ අනුව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ආයෝජන මණ්ඩලය, කොළඹ වරාය නගරයට සම්බන්ධ ආයතන දෙකක්, Techno Park ව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා ෂුගර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය මෙම කාරක සභාව වෙත කැඳවා තිබුණි.

මෙම කණ්ඩායම් කැඳවා තිබුණේ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් පසුගියදා (නොවැ. 30) පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වූ අවස්ථාවේදීය.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය සහ ඉදිරි වසර දෙක වෙනුවෙන් සකස් කොට ඇති සැලසුම් පිළිබඳ විමසා සිටියේය. මෙහිදී  අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් පැමිණි නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේ අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම මණ්ඩලයේ ප්‍රධානම කාර්යය බවයි. එසේම ඉදිරි වසර කිහිපය වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් සහිතව (Presentation) කාරක සභාවට පෙන්වා දෙන ලදි.

එසේම මෙරටින් වැඩි වශයෙන්ම අපනයනය කරන භාණ්ඩ අතර ඇගලුම් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රමුඛත්වයක් ගන්නා බව පැමිණි නිලධාරීන් පෙන්වා දුන් අතර මෙරට වර්තමානයේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා දරන පිරිවැය හේතුවෙන් විදේශ වෙළඳපොළ තුළ පවතින තරඟකාරීත්වයට මුහුණදීමට දේශීය ඇඟලුම්වලට අපහසු තත්ත්වයක් ගොඩනැගී ඇති බවද පෙන්වා දුන්නේය. මේ නිසා විදුලිය, ජලය සහ ප්‍රවාහනය සඳහා වැය වන වියදම් අවම කිරීම වැදගත් වන බවද පැමිණි නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නහ.

තවද කොළඹ වරාය නගරයට සම්බන්ධ ආයතන දෙකක් සමග එසේම Techno Park ව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීන් සමග සහ ශ්‍රී ලංකා ෂුගර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ නිලධාරීන් සමග එ්වායේ පවතින ගැටලු සහ ඉදිරි යෝජනා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදි.

The post ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයට සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka