ආයෝජකයින් 09 දෙනෙකුට කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුරවලින් ඉඩම්

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කර ගනිමින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් ‘ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන වැඩසටහන’ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

අදාළ ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ පදනම් කරගෙන එම වැඩසටහන යටතේ රත්මලාන, කළුතර, මිල්ලෑව, නාලන්ද, උලපනේ, මාකඳුර, ඌව පරණගම සහ මඩකලපුව යන කර්මාන්තපුරවල කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම පිණිස ආයෝජකයින් 09 දෙනෙකු වෙත වසර 35ක කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත ඉඩම් කොටස් වෙන් කර දීම පිණිස කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post ආයෝජකයින් 09 දෙනෙකුට කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුරවලින් ඉඩම් appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka