සජිත්ගේ තත්වය බරපතල වෙයි – මැතිවරණයටත් පෙර අගමැති වෙලා : ආරාධනා පතකුත් යවලා

සජිත්ගේ තත්වය බරපතල වෙයි - මැතිවරණයටත් පෙර අගමැති වෙලා : ආරාධනා පතකුත් යවලා

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා බව සඳහන් කරමින් ඔහු සහභාගි වන ජනහමු සදහා ආරාධනා පත්‍ර බෙදාහරිමින් තිබේ.

ඔහු සහභාගි වන ජනහමු කිහිපයක් සඳහා සහභාගී වන ලෙස ඉල්ලමින් ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවිධායකයන් විසින් මෙන්ම ආරාධනාවක් කර සකස් කර ඇත.

‘අපගේ රජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා’ ලෙස ආරාධනා පත‍්‍රවල සදහන්ව ඇත.

රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා භාවිතා කරන ලද ලබන්නේ ද එදින රැස්වීමට සහභාගි වන නාමලේඛනය පමණක් යැයි ද ආරාධනා පත්‍රවල දැක්වෙයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka