රාජ සභා කථා වස්තුව – 16 වැනිදා බලන්න එනවා කිව්වා 15 වැනිදා රෑ කඩලා දැම්මා

රාජ සභා කථා වස්තුව - 16 වැනිදා බලන්න එනවා කිව්වා 15 වැනිදා රෑ කඩලා දැම්මා

කුරුණෑගල පිහිටි පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුක්ත දෙවන බුවනෙකබාහු රජුගේ රාජ සභාව පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීමට පුරා විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැමිණීමට පෙර දින කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත එම පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථානය කඩා බිඳ දමා ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

පුරා විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන් ජුනි 16 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා එම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පැමිණෙන බව නගරාධිපතිවරයාට දන්වා ඇති අතර ඔහු ඊට පෙර දින ජුනි 15 වැනිදා රාත්‍රීයේ එම ඓතිහාසික ගොඩනැගිල්ල කඩා බිඳ දැමීමට පියවර ගෙන තිබුණු බවද හෙළිදරව් වී තිබේ.

පුරා විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් එම ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු කළහොත් තවදුරටත් පුරා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි හමු වෙතැයි යන සැකයද එම ස්ථානය කඩා බිඳ දැමීමට හේතුවී ඇති බවද සනාථ වී තිබේ.

එම ස්ථානයේ ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමට නගර සභාවට අවශ්‍යයව තිබුණු බවද හෙලිදරව් වී තිබේ.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka