බිලියන 1.4 ක් වංචා කිරීමේ චෝදනාවට , ශී‍්‍ර ලංකා කි‍්‍රකට් හිටපු මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක බ‍්‍රයන් තෝමස් රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

බිලියන 1.4 ක් වංචා කිරීමේ චෝදනාවට , ශී‍්‍ර ලංකා කි‍්‍රකට් හිටපු මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක බ‍්‍රයන් තෝමස් රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka