පොලිස් නිලධාරියෙකු මහපාරේදී පුද්ගලයෙකු පොලෙවේ ගසා පගා දමයි – සමාජ මාධ්‍ය කැළඹූ වීඩියෝව මෙන්න

පොලිස් නිලධාරියෙකු මහපාරේදී පුද්ගලයෙකු පොලෙවේ ගසා පගා දමයි - සමාජ මාධ්‍ය කැළඹූ වීඩියෝව මෙන්න
  • පොලිස් පහරදීම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka