පාස්කු ප්‍රහාරය දැන් අපේ පිටින් යවන්න හදනවා – ජනපති ගිරිබාවේදී කියයි

පාස්කු ප්‍රහාරය දැන් අපේ පිටින් යවන්න හදනවා - ජනපති ගිරිබාවේදී කියයි
  • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka