පාසල් නිවාඩුව දිර්ඝ කෙරේ

පාසල් නිවාඩුව දිර්ඝ කෙරේ

පාසල් සඳහා මේ වන විට ලබා දී ඇති අතුරු නිවාඩුව තවත් සතියකින් දිර්ඝ කිරීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka