කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදී ගත් තීරණ මෙන්න

කොවිඩ් කමිටු රැස්වීමේදී ගත් තීරණ මෙන්න
 • ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
 • මහින්ද රාජපක්ෂ
 • බැසිල් රාජපක්ෂ
 • බන්දුල ගුණවර්ධන
 • ඩලස් අලහප්පෙරුම

  Source From local-news AM
  Author:
  #SriLanka #News #lka