අයි.එස්.අයි.එස් සමඟ ගනුදෙනු කරන ආණ්ඩුවේ හිතවතෙකු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු හෙළි කරයි . (Video)

අයි.එස්.අයි.එස් සමඟ ගනුදෙනු කරන ආණ්ඩුවේ හිතවතෙකු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු හෙළි කරයි . (Video)

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka