“අපි සියලු දේට මුහුණ දිය යුතුයි“ – පාස්කු චෝදනා ගැන මෛත්‍රී පළමුවරට කතා කරයි

“අපි සියලු දේට මුහුණ දිය යුතුයි“ - පාස්කු චෝදනා ගැන මෛත්‍රී පළමුවරට කතා කරයි
  • මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka