2023 දී පවුල් ඒකකයක් සඳහා මාසික වියදම රුපියල් 1,03,283ක් දක්වා වැඩි වෙලා – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

උද්ධමනය හේතුවෙන්  මෙරට  එක් පවුලක් සදහා මාසික පාරිභෝජන වියදම  2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දි  රුපියල් 103,283  දක්වා සියයට 16.5කින්  ඉහළ ගොස් ඇති බව  ශ්‍රිලංකා මහබැංකුව විසින් නිකුත්කොට ඇති  වාර්ෂික  ආර්ථික විවරණ වාර්තාවේ සදහන් වේ.

 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය පදනම්ව මෙරට එක් පවුලක් සදහා 2022 වර්ෂයේ මාසික පාරිභෝජන වියදම  රුපියල් 88,704 කි. 2023 වර්ෂයේ දි එක් පවුලක් සදහා මාසික පාරිභෝජන වියදම  රුපියල් 103,283  දක්වා සියයට 16.5කින් වැඩිවි ඇති බවද මෙකි වාර්තාවේ සදහන් වේ.2022, 2023  යන වර්ෂයන්වල  මෙරට එක් පවුලක් විසින් වැඩිම වියදමක් දරා ඇත්තේ  ආහාර නොවන  අයිතම සදහා වන අතර  2022 වර්ෂයේ දි මෙරට පවුලක් විසින් වැයකරණු ලැබු මාසික පාරිභෝජන වියදමෙන් සියයට 53.9ක් වැයකොට ඇත්තේ ආහාර නොවන අයිතම සදහා බවද මෙකි වාර්තාවේ සදහන් වේ. ආහාර සදහා වැයකොට ඇති මුදල මාසික පාරිභෝජන වියදමෙන් සියයට 46.12කි.

2023 වර්ෂයේ මෙරට එක් පවුලක් මාසික පාරිභෝජන වියදමෙන් සියයට  56.2ක් ආහාර නොවන අයිතම් සදහා වැයකොට තිබු අතර  ආහාර සදහා වැයකොට ඇත්තේ සියයට  43.8කි. ඉකුත් වර්ෂයේ දි මෙරට ආහාර නොවන  කාණ්ඩයේ අයිතම්වල මිල  ඉහලයාමේ  ප්‍රවනතාවයක් පෙන්නුම් කළද  2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මිල ඉහලයාම අඩුමට්ටමක පැවති බවද මෙම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

The post 2023 දී පවුල් ඒකකයක් සඳහා මාසික වියදම රුපියල් 1,03,283ක් දක්වා වැඩි වෙලා – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka