20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයෙන් සියලු විධායක බලතල ජනපති අතට – අගමැති නාමික වෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතට අනුව යළිත් ජනාධිපතිවරයා යටතට බලතල සියල්ලම පත්වනු ඇත.

ඒ අනුව 2015 වට පෙර සිටි පුර්ණ විධායක බලතලවලින් යුත් ජනාධිපති ධූරයක් නිර්මාණය වීමට නියමිතය. ඒ සමඟම අග්‍රමාත්‍ය ධූරය 2015 වට පෙර තිබූ නාමික තත්ත්වයට පත්වනු ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රමාණය සීමාව ඉවත් කිරීම මෙන්ම අවශ්‍ය විටක එම අමාත්‍ය ධූර වෙනස් කිරීම, රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ඉහළම ධූර පත් කිරීමේ බලතල හිමි වීම, කැමති අමාත්‍ය විෂයක් හෝ විෂයන් ගණනාවක් තමන් යටතේ තබා ගැනීම, නව රජයක් පත් වී වසරක කාලයකින් පසු එය විසුරුවීමේ බලය ඇතුළු 1978 වසරේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා හඳුන්වා දුන් ව්‍යවස්ථාවේ මුලික හරයන් සියල්ලම නව ව්‍යස්ථා සංශෝධනයටද ඇතුළත්ව තිබේ.

The post 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයෙන් සියලු විධායක බලතල ජනපති අතට – අගමැති නාමික වෙයි appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka