මාතර දිස්ත්‍රික්කය – මාතර ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

SLPP – 43,260

SJB    – 10,410

JJB   –  7,730

UNP  – 1,125

The post මාතර දිස්ත්‍රික්කය – මාතර ඡන්ද ප්‍රතිඵලය appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka