කොළඹ වරායේ බටහිර ජැටියේ බහුතර අයිතිය ඉන්දියාවේ අධානි සමාගමට

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉදිකිරීම් සඳහා ඒ්කාබද්ධ සමාගමක් පිහිටුවා ඒහි කොටස් අයිතියෙන් 51%ක් අධානි සමාගමට ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකාවේ රජය තීරණය කොට ඇති බව වාර්තා වේ. ඉතිරි කොටස්වලින් 15%ක් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයට අයත්වන අතර කොටස් 35‍%ක් ජෝන් කීල්ස් සමාගමට හිමිවනු ඇත.

නමුත් ඒම සමාගම් අදාල ඉදිකිරිම්වලට අදාළ ආයෝජනයෙන් 75%ක් ණය වශයෙන් ලබාගන්නා බැවින් ඒම ණය වලින් 15% ගෙවීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් අයිතියට පැවරේ. ඒ් අනුව අධානි සමාගමේ කොටස් අයිතිය වන 51% යනු සදාකාලික අයිතියකි.

ඒසේ වුවත් දකුණු පර්යන්තය ඉදිකිරීම සඳහා චීන සමාගමකට අයෝජන අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා 2013 දී අත්සන් කළ ගිවිසුම අනුව වසර 35කින් අදාළ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ රජයට අයත් වේ. නැගෙනහිර ජැටියට එරෙහිව එල්ල වූ විරෝධය තුළ බටහිර ජැටිය පිළිබද සාකච්ඡාව පැන නැගුන අවස්ථාවේදී බලධාරීන් කළේ දකුණු පර්යන්තයට චීන ආයෝජන කැඳවූ ආකාරයට ක්‍රමය යටතේ බටහිර පර්යන්තය සදහා ඉන්දියානු ආයෝජන යොදාගන්නා බවය.

The post කොළඹ වරායේ බටහිර ජැටියේ බහුතර අයිතිය ඉන්දියාවේ අධානි සමාගමට appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka