“අපේ බන්දුල නොදුටු මොක්පුර” බන්දුල ඔයා කියන දේ ගෙදර නෝනවත් ගණන් ගන්නේ නෑ – අනුර (video)

අද පාර්ලීමේනතුවේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කතා කරමින් සිටින විට ඊට බාධාකරමින් යමක් ප්‍රකාශ කිරීමට ගිය බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට බරපතල අකරතැබ්බයකට මුහුණපෑමට සිදුවිය. ඒ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් ඔහුව උපහාසයට ගෙන “බන්දුල ඔයා කියන දේ ගෙදර නෝනවත් ගණන් ගන්නේ නෑ“ යනුවෙන් පවසමින් බන්දුල ඇමතිතුමාගේ අතීත කියුම් කෙරුම් පිලිබදව කතා කිරීම නිසාය.

මෙහිදී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසුවේ “බන්දුල ඔයා කියන දේ ගෙදර නෝනවත් ගණන් ගන්නේ නෑ… 2500කින් පවුලකට කන්න පුළුවන් කීවා, රුපියල් 1000ට සහන මල්ලක් දෙනවා කීවා, පොල් 80ට දෙනවා කීවා, සීනි 85ට දෙනවා කීවා, හාල් 95ට දෙනවා කීවා.. අනේ බන්දුල.. අපේ බන්දුල නොදුටු මොක්පුර.. වාඩිවෙන්න“ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන ලදි.

සම්පුර්ණ කතාව පහලින්…

The post “අපේ බන්දුල නොදුටු මොක්පුර” බන්දුල ඔයා කියන දේ ගෙදර නෝනවත් ගණන් ගන්නේ නෑ – අනුර (video) appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka