2023 දී පවුල් ඒකකයක් සඳහා මාසික වියදම රුපියල් 1,03,283ක් දක්වා වැඩි වෙලා – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

2023 දී පවුල් ඒකකයක් සඳහා මාසික වියදම රුපියල් 1,03,283ක් දක්වා වැඩි වෙලා – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

උද්ධමනය හේතුවෙන්  මෙරට  එක් පවුලක් සදහා මාසික පාරිභෝජන වියදම  2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ...
රුසියාවට කුලී හේවායන් යැවීම ගැන විශ්‍රාමික හමුදා ප්‍රධානියෙකු අත්අඩංගුවට !

රුසියාවට කුලී හේවායන් යැවීම ගැන විශ්‍රාමික හමුදා ප්‍රධානියෙකු අත්අඩංගුවට !

රුසියානු හමුදාවට කුලී හේවායන් ලෙස මෙරට විශ්‍රාමික හමුදා සාමාජිකයන් රැගෙන යෑමේ සංවිධානාත්මක ජාවාරම  මෙහෙයවීමේ...
“ජනපති කීවාට වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න බෑ” – රනිල්ගේ ඡන්ද ගුණ්ඩුව වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

“ජනපති කීවාට වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න බෑ” – රනිල්ගේ ඡන්ද ගුණ්ඩුව වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා වැඩි කිරිමට නොහැකි බවත් තේ කිලෝවක් නිෂ්පාදනය...
ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන රනිල්ගෙන් මන්ත්‍රීවරු සහ ව්‍යාපාරිකයින් දිනාගන්න අලුතින් බාර් ලයිසන් 470 ක් ලබාදීමට සුදානම්… සජබ මන්ත්‍රීන් 32ක් ඒ අතර..  (වීඩියෝ)

ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන රනිල්ගෙන් මන්ත්‍රීවරු සහ ව්‍යාපාරිකයින් දිනාගන්න අලුතින් බාර් ලයිසන් 470 ක් ලබාදීමට සුදානම්… සජබ මන්ත්‍රීන් 32ක් ඒ අතර.. (වීඩියෝ)

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී විපක්ෂයේ මෙන්ම ආණ්ඩුව තුල සිටින මන්ත්‍රීවරු මෙන්ම ව්‍යාපාරිකයින් තමන් වෙත දිනාගැනීම සදහා...