ඩිල්ෂාන් හෙට තරගයෙන් ඉවතට… ඔහුගේ මස්පිඩු ඉරී ගිහින්… වහාම ලංකාවට කැදවයි…

ඩිල්ෂාන් හෙට තරගයෙන් ඉවතට… ඔහුගේ මස්පිඩු ඉරී ගිහින්… වහාම ලංකාවට කැදවයි…

සිකුරාදා බංග්ලාදේශයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා දෙවන එක්දින තරඟය අතරතුර පිටියෙන් ඉවත් වූ ඩිල්ෂාන් මධුශංක,...
දකුණු පළාත භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සජීව මැදවත්ත ඇතුළු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු අට දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ස්ථාන මාරු…

දකුණු පළාත භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සජීව මැදවත්ත ඇතුළු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු අට දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ස්ථාන මාරු…

දකුණු පළාත භාර  ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය  පොලිස්පතිවරු 08 දෙනෙකු ඇතුළු පොලිස්...
19 හැවිරිදි ශ්‍රී ලාංකිකයකු සිසුවෙක් කැනඩාවේදී එකම පවුලේ 6දෙනෙකු ඝාතනය කරයි.

19 හැවිරිදි ශ්‍රී ලාංකිකයකු සිසුවෙක් කැනඩාවේදී එකම පවුලේ 6දෙනෙකු ඝාතනය කරයි.

කැනඩාවේ පදිංචිව සිටි ශ්‍රී ලාංකික පවුලක සාමාජිකයින් 5දෙනෙකු සහ එම පවුලේ හිතවතකු ඝාතනය කිරීමේ...