සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවා මිත්තණියගේ අධි රුධිර පීඩන පෙති ගිල දමලා - අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ

සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවා මිත්තණියගේ අධි රුධිර පීඩන පෙති ගිල දමලා – අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් රෝහලේ

සිය මිත්තණියට ලබා දී තිබූ බෙහෙත් පෙති කිහිපයක් ගිලීමෙන් අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් කුඩා දරුවෙකු...
මම අඳින්නේ මට ඕනේ ඇඳුම - අලි සබ්‍රිට මල පනී : මෙයා හැසිරෙන්නේ රස්තියාදුකාරයෙක් වගේ - තුෂාර ඉඳුනිල්

මම අඳින්නේ මට ඕනේ ඇඳුම – අලි සබ්‍රිට මල පනී : මෙයා හැසිරෙන්නේ රස්තියාදුකාරයෙක් වගේ – තුෂාර ඉඳුනිල්

ටයි කෝට් ඇඳන් ඉන්න අධිකරණ ඇමති අලි සබ්‍රි මහතා 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හරහා...
නාමල් බාලචන්ද්‍ර,  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධිමත් (formal) ඇඟලුම්හි අනුග්‍රාහකයා වෙයි

නාමල් බාලචන්ද්‍ර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධිමත් (formal) ඇඟලුම්හි අනුග්‍රාහකයා වෙයි

මෙරට සුප්‍රසිද්ධ ඇඟළුම් සපයන ආයතනයක් වන නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ...