ලයනල් මෙසීගෙන් තවත් පාපන්දු වාර්තාවක්

ලයනල් මෙසීගෙන් තවත් පාපන්දු වාර්තාවක්

ලෝක ප්‍රසිද්ධ පාපන්දු ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසී ඔහුගේ නමින් තවත් පාපන්දු වාර්තාවක් ලියා ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

ඒ අනුව එක් පාපන්දු තරඟාවලියක දී වැඩිම ගෝල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සහය දුන් ක්‍රීඩකයා බාසිලෝනා කණ්ඩායම් නායක ලයනල් මෙසී වාර්තා අතරට එක්විය.

ඔහු සහය ලබා දී තිබූ අවස්ථා ගණන 21කි. මීට පෙර එම වාර්තාව තමන් සතු කරගෙන සිටියේ තවත් බාසිලෝනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකු වු සේවියර් හර්නාන්ඩෙස් විසිනි. ඒ සහය දීම් 20ක් ලබා දෙමිනි.

ඒ අනුව La Liga තරඟාවලියක් තුළ වැඩිම ගෝල රැස් කිරීමේ නව වාර්තාව ලයනල් මෙසී නමින් අලුත් විය.

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka