”මම හිතුවේ මටයි පිතිකරණ පුහුණුකරුටයිත් ක්‍රීඩා කරන්න වෙයි කියල” – ආබාධයන්ට ලක් වුණු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන මිකී කතා කරයි

''මම හිතුවේ මටයි පිතිකරණ පුහුණුකරුටයිත් ක්‍රීඩා කරන්න වෙයි කියල

Source From sports AM
Author:
#SriLanka #News #lka