ධනුෂ්කගේ දවා ගැනීමට උරන වූ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝලීයෝ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ෆේස්බුක් පිටුවේ විරෝධය පළ කරයි

ධනුෂ්කගේ දවා ගැනීමට උරන වූ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝලීයෝ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ෆේස්බුක් පිටුවේ විරෝධය පළ කරයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
  • බටහිර කොදෙව් ක්‍රිකට්

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka