කුසල්, ධනුෂ්ක, නිරෝෂන් එළියට ගිය හේතුව හෙළිවෙයි

කුසල්, ධනුෂ්ක, නිරෝෂන් එළියට ගිය හේතුව හෙළිවෙයි
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
  • නිරෝෂන් දික්වැල්ල
  • කුසල් මෙන්ඩිස්
  • ධනුෂ්ක ගුණතිලක

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka