එංගලන්තයේ “හොර වැඩ” කළ ප්‍රබලයින් දෙදෙනා ගැන ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තීන්දුවක්

එංගලන්තයේ “හොර වැඩ” කළ ප්‍රබලයින් දෙදෙනා ගැන ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තීන්දුවක්
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්
  • කුසල් මෙන්ඩිස්
  • නිරෝෂන් දික්වැල්ල

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka