ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ දී ශාරුක් ඛාන් කළ හරියක් – ශාරුක්ගේ පුතා ඉදිරිපිට දී ශාරුක්ව ප්‍රිටී සින්ටා මිලට ගනී (VIDEO)

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලියේ දී ශාරුක් ඛාන් කළ හරියක් - ශාරුක්ගේ පුතා ඉදිරිපිට දී ශාරුක්ව ප්‍රිටී සින්ටා මිලට ගනී (VIDEO)
  • ඉන්දීයානු ක්‍රිකට්
  • ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග්
  • IPL

    Source From sports AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka