20 නිසා රාජ්‍ය ආයතන විගණනය නොවන බවට කියන කථාව බොරුවක්

20 නිසා රාජ්‍ය ආයතන විගණනය නොවන බවට කියන කථාව බොරුවක්

20 වැනි සංශෝධනය පැමිණීමෙන් සිදු වන්නේ 50% හෝ ඊට වැඩි කොටස් ප්‍රාග්ධනය රජයට, පළාත් පාලන ආයතන වලට, රාජ්‍ය සංස්ථා වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට හිමිකම් කියන ආයතන විගණනය 19 සංශෝධනයට පෙර තිබූ තත්වයට පත්වීම බව රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපති ආචාර්ය උදයශ්‍රී කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරයි.

එනම් එම ආයතනයන් වල විගණනයන් විගණකාධිපතිගේ වගකීමට යටත් නොවීමයි. එහෙත් එම ආයතන සමාගම් පනත යටතේ විගණනය වන බව කාරියවසම් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඒ නිසා ඒ ආයතන විගණනය නොවන බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ අසත්‍යක් බවට සභාපති වරයා පෙන්වා දෙයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka