20 ට සහය දෙන්න ගිය විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනා මෙන්න

20 ට සහය දෙන්න ගිය විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනා මෙන්න

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවන වර කියැවීම සම්බන්ධයෙන් ඊට පක්ෂව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී වරුන් 08 දෙනෙකු ජන්දය ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය.

සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ : ඩයනා ගමගේ, ඒ. අරවින්ද් කුමාර් සහ ඉෂාක් රේහෙමාන් යන මන්ත්‍රිවරුන්

මුස්ලිම් ජාතික සන්ධානය: AASM රහීම් මන්ත්‍රීවරයා

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය : නසිර් අහමඩ්, ෆයිසාල් කාසීම්, HMM හාරිස් සහ MS තව්ෆික් යන මන්ත්‍රීවරුන්

  • ඩයනා ගමගේ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka