හිටපු මන්ත්‍රීට යළි මන්ත්‍රී ධූරය දෙන්න පොහොට්ටු ලේකම් මැතිවරණ කොමිසමට

හිටපු මන්ත්‍රීට යළි මන්ත්‍රී ධූරය දෙන්න පොහොට්ටු ලේකම් මැතිවරණ කොමිසමට
  • ජයන්ත කැටගොඩ
  • අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
  • සාගර කාරියවසම්

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka