“හැමෝම කියන විදිහට රට දුවන්න බෑ” – ධම්මික පෙරේරා කෙළින්ම කියයි

  • ධම්මික පෙරේරා
  • ආර්ථිකය
  • රුපියල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka