සිරස වසා දැමීමට ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයක්! විපක්ෂයේ හෙළිදරව්වෙන් මැතිසබය උණුසුම්

සිරස වසා දැමීමට ආණ්ඩුවේ කුමන්ත්‍රණයක්! විපක්ෂයේ හෙළිදරව්වෙන් මැතිසබය උණුසුම්
  • සිරස නාලිකාව
  • සජිත් ප්‍රේමදාස

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka