සම්භාෂණ, දේශන, ප්‍රදර්ශන, සංගීත සැණකෙළි, පෙළපාලි නැවත දැනුම්දෙන තුරු නවත්වයි

සම්භාෂණ, දේශන, ප්‍රදර්ශන, සංගීත සැණකෙළි, පෙළපාලි නැවත දැනුම්දෙන තුරු නවත්වයි

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වු කොවිඩ් 19 රෝගීන් හේතුවෙන් ඇති වු තත්ත්වය පාලනය කිරීමට මහජනතාව එක්රැස් වන කටයුතු සිදු නොකරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

ඒ අනුව, ප්‍රිය සම්භාෂණ, දේශන, ප්‍රදර්ශන, සංගීත සංදර්ශන, සැණකෙළි, සැමරුම් උත්සව, පෙළපාලි, පෙරහැර හා අත්‍යවශ්‍ය නොවන රැස්වීම් ආදිය රටේ සියලු ප්‍රදේශවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු පැවැත්විය නොහැකිය.

රටේ දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගවලට මහජනතා වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka