සජිත්ට හිමි එන්නත පරිත්‍යාග කරයි – කොවිඩ් හැදුන හැටිත් සිහිකරයි

සජිත්ට හිමි එන්නත පරිත්‍යාග කරයි - කොවිඩ් හැදුන හැටිත් සිහිකරයි
  • සජිත් ප්‍රේමදාස

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka