විමල්, ගම්මන්පිල ශ්‍රීලනිප මූලස්ථානයට! මෛත්‍රී සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක

විමල්, ගම්මන්පිල ශ්‍රීලනිප මූලස්ථානයට! මෛත්‍රී සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක
  • මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
  • විමල් වීරවංශ
  • උදය ගම්මන්පිල

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka