විමල්ට එරෙහි වුණොත් දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමිගෙන් ආණ්ඩුව රතු එළියක්

විමල්ට එරෙහි වුණොත් දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ - මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමිගෙන් ආණ්ඩුව රතු එළියක්
  • මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි
  • විමල් වීරවංශ

    Source From local-news AM
    Author:
    #SriLanka #News #lka