ලාෆ් ලිට්‍රෝ කළ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට (VIDEO)

ලාෆ් ලිට්‍රෝ කළ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට (VIDEO)

කහපාටින් යුත් ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩර් වලට නිල් පාට ආලේප කොට ඒවා ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් බවට පත් කිරීමේ මහා පරිමාන ව්‍යාපාරයක් වැටලීමට උහන පොලීසිය සමත් වී තිබේ.

ඒ අනුව ඊට සම්බන්ධ ගෑස් සිලින්ඩර් බෙදා හරින්නෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම වැටලීමේදී සිලින්ඩර් 176ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඉන් රැසක කහ පාට වෙනුවට නිල් පාට ආලේප කොට තිබේ.

පොලිසිය අදාළ සැකකරු සහ පාට වෙනස් කළ ගෑස් සිලින්ඩර අම්පාර මහ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka