ලඟදීම එන ඩිජිටල් උප්පැන්නයේ ‘විවාහක බව‘ කොටස ඉවතට

ලඟදීම එන ඩිජිටල් උප්පැන්නයේ ‘විවාහක බව‘ කොටස ඉවතට

ඉදිරි මාස දෙක තුළ හඳුන්වාදීමට නියමිත නව ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකයේ දෙමව්පියන් විවාහක ද, නැද්ද යන්න කොටස ඉවත් කර ඇති බව රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එම්.සී. විතානගේ මහතා පවසයි.

දරුවන්ට අගතිදායක බැවින් පැරණි උප්පැන්න සහතිකයේ තිබූ මෙම කොටස නව උප්පැන්න සහතිකයට ඇතුළත් නොකළ බව රෙජිස්ටාර් ජනරාල්වරයා පෙන්වා දෙයි.

ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා මෙම මාසය අවසන් වීමට පෙර උපත්, මරණ සහ විවාහ සහතික පිටපත් නිකුත් කරන කාර්යාලයක් ආගමන විගමන සහ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටි සුහුරුපායේ ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka