රාජපක්ෂවරයෙකුත් එරෙහි වෙයි – පොලිස් ඇමති හිරවෙයි

රාජපක්ෂවරයෙකුත් එරෙහි වෙයි - පොලිස් ඇමති හිරවෙයි
 • ජෝසෆ් ස්ටාලින්
 • නාමල් රාජපක්ෂ
 • අනුර කුමාර දිසානායක
 • සරත් වීරසේකර
 • ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
 • උපුල් රෝහණ

  Source From local-news AM
  Author:
  #SriLanka #News #lka