රජයේ ආයතනවලට අලුත් ගොඩනැගිලි බෑ – රජයේ ප්‍රධානීන්ට විශේෂ චක්‍රලේඛයක්

රජයේ ආයතන සඳහා නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වසර දෙකකින් කල් දැමීමට කටයුතු කළ යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා පවසයි.

ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ අංක 05/2020 යටතේ “2021 – 2023 මධ්‍යකාලීන රාමුව තුළ වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශය“ නමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සියලූම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, සියලුම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් සහ සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සභාපතිවරුන් වෙත මේ බව දැනුම් දී ඇත.

කෙසේ වෙතත් දැනට ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ පවතින ගොඩනැගිලි නිම කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කළ හැකි බව එස්.ආර්. ආටිගල මහතා  වැඩිදුරටත් එම චක්‍රලේඛය මගින් දැනුම් දී තිබේ.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka