යුක්රේනයෙන් සංචාරකයෝ ගේන්නේ උදයංග වීරතුංගගෙයි, ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයාගේ මාමගෙයි සාක්කු පුරවන්න

යුක්රේනයෙන් සංචාරකයෝ ගේන්නේ උදයංග වීරතුංගගෙයි, ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයාගේ මාමගෙයි සාක්කු පුරවන්න

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka